bilaterals.org logo
bilaterals.org logo

Articles by language


Geopolitiek en de mondiale rooftocht der ondernemingen
We zullen hieronder onderzoeken hoe bilaterale investeringsverdragen (BITs) en vrijhandelsovereenkomsten (FTAs) die specifieke investeringsbepalingen bevatten zowel geopolitieke als economische belangen reflecteren. We zullen ook zien hoe deze overeenkomsten helpen om de rechten en privileges van transnationale ondernemingen opnieuw te formuleren, waaronder commerciële controle over biodiversiteit door intellectuele eigendomsrechten IPR (Intelectuel Property Rights).
Operatie ‘Enduring Free Trade’
Terwijl Amerikaanse troepen zich al bombarderend, moordend en verminkend een weg baanden naar “vrijheid” en “democratie” in Falluja en de rest van Irak, herhaalde George Bush op 13 april 2004 zijn visie voor het Midden-Oosten voor het Amerikaanse publiek: “Zolang ik president ben, zal ik aandringen op vrijheid.